Grupy zorganizowane dzieci i młodzieży

Grudzień – Luty ; Maj – Wrzesień

 

dzieci od 3 do 15 lat :